Familieterapi

København

Familieterapi. Jeg arbejder med familier med samme udgangspunkt som med par og individuelle, at jeres familie er helt særlig og enestående. Dog er familien et lidt større system med flere individer – flere relationer på kryds og tværs at tage sig af. Og med udgangspunkt i netop jeres familie, vil jeg finde frem til, hvad der er behov for at arbejde med.

Mønstre og roller

I en familie vil der ofte være mønstre – særlige måder at være på, gøre på, opfatte på osv. Ligeledes vil vi i en familie ofte have forskellige roller. Der kan være hende der altid starter et ”drama”, hende der reagerer, ham der bliver vred og smækker med døren, den tilgængelige forælder, den utilgængelige forælder, med mere. Der vil være forskellige reaktioner og adfærd, og der vil være nogle underliggende mekanismer, f.eks. polarisering, som kan være ubevidste for os.

Jeg vil tydeliggøre de forskellige mønstre og roller for jer og se hvilke symptomer, der bliver spillet ud i jeres familie. Ofte vil børnene, eller et af børnene, have en adfærd, som er et udtryk for et symptom på resten af familiens funktion. Børn er kompetente og kan ofte være fantastiske vejvisere, når en familie har brug for hjælp. Dvs. et barn der reagere ved at få tvangshandlinger, søvnproblemer, ændring i adfærd både den højtrystede og den stille vej, reagerer ofte på noget, der foregår i familien.

Kommunikation, ansvar og grænser

Jeg vil også arbejde med at støtte jer som familie til at kommunikere bedre. I vil få mulighed for at få udtrykt de følelser og fornemmelser, behov og længsler der er, men som af en eller flere årsager kan være svært at få sagt højt – både for børn og voksne. Jeg støtter jer i at lytte til hinanden – både det der glæder og det der kan gøre ondt. Vi vil skabe en tryghed til at kunne være som man er, og have det som man har det!

De voksne i familien bliver støttet i at tage ansvar, og i at sætte de nødvendige grænser. Ligeledes vil jeg støtte børnene i at sætte de grænser de har inden i sig selv, og give de voksne en forståelse af, hvor vigtigt det er at lytte til børnene.

I en familie kommer alle følelser i spil. Det er dog ikke altid alle følelser, der er synlige og nogle gange vil der bevidst eller ubevidst være visse følelser, som helst ikke må udtrykkes. Dette kan eks. være vrede. Hvis den ene forælder har oplevet selv, ikke at måtte udtrykke vrede, kan det være svært at ens eget barn udtrykker sin vrede osv. Dette gælder med alle grundfølelserne. Ligeledes kan der også være følelser der giver anerkendelse at udtrykke.

Familieterapi er for alle

Det kan være at 
  • I har ondt i familien
  • et eller flere af jeres børn reagerer
  • luften hurtigt går ud af ballonen i jeres hverdag
  • I skal skilles
  • I er en ny sammensat familie, eller der er opstået en akut krise
Mere om min familieterapi

Jeg ser på helheden i jeres familie, relationerne imellem jer, hvilke følelser er undertrykte eller udtrykte. Er der et offer, en bøddel, er de voksne de voksne, og får børnene lov til at være børn.

Jeg ser på familien som en gruppe, hvor vi kommer i spil som dem vi nu engang er, og hvor alle følelser er der, om de bliver talt om eller ej. Hvordan løser I jeres konflikter – der er altid konflikter, men det er måden de bliver løst på, der siger noget om jer som familie. Samarbejder I, eller modarbejder I hinanden? Opstår der magtkampe?

Nogle gange vil jeg kun se jer samlet, andre gange vil jeg arbejde med relationer hver for sig. Hvis jeg skønner at parforholdet skal have hjælp, vil det for eksempel være uden børn.

Jeg behandler både børnefamilier og sammensatte familier – familier hvor alle er voksne – og også, spraglede familier, og hvad der end findes derude.

Familieterapi foregår i min klinik i København. Skriv eller ring for at høre om hvordan jeg kan hjælpe jer som familie!