Imago Parterapi

København

Imago Parterapi

Der er flere grunde til at opstarte et forløb i parterapi. Det kan være I oplever mange skænderier, det kan være I har svært ved at forstå hinanden, I går måske og små vrisser af hinanden, I savner mere intimitet både romantisk og seksuelt, eller I er måske i tvivl om I skal forblive et par.

I parterapien er der både mulighed for at tage problemstillinger op og blive mere fordybet og udvikle jer i jeres parforhold.

Hvad end jeres årsag for at ville opstarte et forløb i parterapi er, så er det vigtigt at vide at forandring kræver arbejde og tid. Det vil sige, at jeg i min praksis arbejdesr med parterapi som en proces, som kan tage 3 sessioner, 5 sessioner eller måske af længere varighed. Det er forskelligt fra par til par.

Når vi taler parforhold og relationer kommer der ofte rigtig meget i spil bl.a. den bagage vi har med os fra vores barndom og liv. Dette kan ofte være en stor hjælp at bringe i spil i parterapien. Dels i forståelsen af sig selv, men også i forståelsen af ens partner. Igennem vores udvikling skaber vi former for overlevelsesmekanismer, der skal beskytte os mod smerte. Det virker. Det kan dog være selvsamme mekanismer, der senere hen kommer til at spænde ben for os i vores voksne liv og med vores partner. Vi vil dykke ned i jeres mønstre, og jeg vil hjælpe jer til at bevidstgøre, hvad der sker i jeres relation og hvad der sker i jer hver især. Rigtig ofte tager vores forsvar over, så det kan se ud som om vi er vrede, kolde eller ligeglade. Vi trækker os, skælder ud, græder, flygter m.m., men egentlig vil vi så gerne kunne række hånden frem og sige hjælp mig, jeg savner dig eller lige nu er jeg såret og har brug for dig.

I mit terapeutiske rum gør jeg mit for at vi går uden om skyld og bebrejdelser. Det er ikke der, vi vokser i relationen. Vi vokser når vi kan udtrykke os uden om vores forsvar og når vi kan begynde at lytte åbent og nysgerrigt til vores partner. Samarbejde omkring et bedre parforhold er noget af det, jeg vil gøre mit for at skabe mellem jer.

Forandring i parforholdet kræver en indsats fra begge parter, og en villighed til at se indad og se de mønstre, der opstår mellem jer og derfra bevidst begynde at gøre noget andet.

Til at støtte den proces arbejder jeg med en metode der hedder imago relations terapi. Det er en metodisk tilgang, der tager udgangspunkt i de problematikker I kommer med, og som kommunikativt har nogle greb der gør, at I må forholde jer til jer selv, jeres partner og relationen på en ny måde. Læs mere om Imago Parterapi her.

Størstedelen af terapien foregår i dialog mellem jer med mig som dirigent til at støtte op om kontakten og sårbarheden. På den måde adskiller imago terapien sig fra andre parterapi former, da vi lægger vægt på, at I lærer et værktøj til at være i de uenigheder, sårbarheder, konflikter og problematikker I møder i jeres relation. Målet er ikke, at I ikke har konflikter, men derimod at I håndtere konflikterne, så de er mulige udviklingsgaver til jeres parforhold. Kontakten mellem jer er essentiel i forhold til, at det er den vi skal reparere og udvikle. Jeg hjælper jer med at styrke den kontakt, gøre jer bevidste om, hvad i hver især giver til det mønster I kan ryge ind i, som kan være og er smertefuldt, hårdt, opgivende og sorgfuldt. Jeg guider jer i dialogen med hinanden, hvor I hver især får mulighed for at udtrykke jeres frustration, længsler og følelser. Jeg går bag om, så vi i terapien ikke bare gentager det I gør derhjemme. Mit fokus er blandt andet på at gå uden om bebrejdelser, beskyldninger, tolkninger, pegen fingre og skæld ud, så dialogen kan være en nyskabende kontakt mellem jer og en bevidstgørelse af jeres relation.

Vi ved, at det der gør et godt parforhold er, at parret kan forblive i kontakt og hurtigt reparere de udfordringer der kommer.

Med den dialogiske imago form vil dette være muligt.

I vil få mulighed for at have en bedre kommunikation og et mere harmonisk parforhold og fordybet samvær, I vil få en mere bevidst tilgang til jer selv og relationen, og I vil kunne forstå reaktionsmønstre og adfærd bedre.

Derudover bruger jeg også alt det I allerede kan, der hvor I allerede har en masse kompetencer, som kan gøres endnu tydeligere. Det værdsættende og positive aspekt er også en stor del af parterapien, og bliver derfor en integreret del af den dialogiske form.

Det er vigtigt at vide, at i et parforhold skal vi ikke være ens, vi skal kunne være med hinandens forskelligheder.

Når vi i vores relationer åbner op for hinanden kan det til tider være meget sårbart, men med et åbent hjerte, kan kærligheden og parforholdet nå rigtig langt.

Alt hvad vi gør påvirker – vi kan ikke ikke påvirke.

Der er altid en vej til et bedre parforhold!

Jeg tilbyder bla. hjælp til

  • Kriser i parforholdet – store som små
  • Utroskab
  • Seksualitet
  • Tillidsbrud
  • Skænderier – små som store
  • Kørt træt i hverdagen
  • Uenighed om børneopdragelse
  • Udvikling af parforholdet
  • Mere kærlighed og omsorg

Jeg vil i samarbejde med jer, åbne op for en ny måde at være med konflikterne på og give viden til, hvorfor vi reagerer som vi gør, og hvordan vi kommer en anden vej. Dette blandt andet ved at lære at lytte til hinanden og via en omsorgsfuld metode give jer mere bevidsthed om jer selv og hinanden.

Skriv eller ring for at høre om jeg kan hjælpe jer!

Parterapien foregår i min klinik centralt i København tæt på Nørreport station.